KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
      AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
      02-514 WARSZAWA
      e-mail: boin.kg@strazgraniczna.pl

     www.strazgraniczna.pl

      ARCHIWUM STRAŻY GRANICZNEJ
      BIURO OCHRONY INFORMACJI
      UL. ŻOŁNIERSKA 4
      71-210 SZCZECIN
      e-mail: archiwum.sg@strazgraniczna.pl

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1600
mod_vvisit_counterWszystkich2690694

Aktualnie: gości 24, 
botów 2 połączonych
IP gościa: 10.160.129.103
 , 
Dzisiaj: Sty 21, 2018
Start CODZIENNOŚĆ Związki i stowarzyszenia
Związki i stowarzyszenia 1918-1939

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”

Trudny los rodzin oficerów, ciągle przenoszonych z garnizonu do garnizonu, szczególnie oficerów i podoficerów KOP wysyłanych do małych kresowych miasteczek, miały łagodzić koła Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” („RW”). Tworzone w przygranicznych garnizonach KOP koła „Rodziny Wojskowej” miały ułatwiać żonom a także niezamężnym siostrom i starszym córkom oficerów (od 1927 r. także podoficerów zawodowych) wzajemne poznanie się, pomagać im w organizacji życia rodzinnego w nowych warunkach, pomagać    w organizacji wypoczynku oraz jednoczyć je dla działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej na rzecz ludności pogranicza.
Więcej…
 
Związki i stowarzyszenia 1945-1990
Zebranie Koła Młodzieży Wojskowej na okręcie OP-201 Obchody Święta
Wojsk Ochrony Pogranicza
zebranie Koła Młodzieży Wojskowej na okręcie OP-201 zebranie Koła Młodzieży Wojskowej na okręcie OP-201 uroczysty apel z okazji święta WOP
opis opis

  Wspólny patrol
żołnierzy i harcerzy
Harcerska służba graniczna
wspólny patrol żołnierzy WOP i harcerzy harcerska służba graniczna
opis opis
 
Związki i stowarzyszenia od 1991
   Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych

Idea utworzenia organizacji skupiającej weteranów polskich formacji granicznych zrodziła się niemalże z chwilą powołania w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej. Pierwsze rozmowy na ten temat przeprowadzono w maju 1992 roku. Pół roku później powołano Społeczny Zespół Upamiętnienia Tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza im. gen. Henryka Minkiewicza-Odrowąża. Stowarzyszenie ściśle współpracowało ze Strażą Graniczną. Organizacja zrzeszała weteranów służb granicznych oraz osoby, które były zainteresowane sprawami ochrony polskich granic. W 1997 roku doszło do zmiany nazwy na  Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych.
Do najważniejszych zadań Stowarzyszenia należy zaliczyć prowadzenie badań nad historią ochrony granic oraz propagowanie i utrwalanie wiedzy historycznej dotyczącej tradycji polskich formacji granicznych. W realizacji powyższych celów organizacja współdziała z organami władzy państwowej, Straży Granicznej RP, Federacją Rodzin Katyńskich, z organizacjami politycznymi i społecznymi, a także z wszelkiego rodzaju placówkami naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Swoje statutowe cele Stowarzyszenie realizuje zwłaszcza poprzez upamiętnianie miejsc walki oraz troskę o cmentarze wojenne żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie nienaruszalności naszych rubieży. Bierze także udział w organizowaniu uroczystości rocznicowych, upamiętniających walki  prowadzone w ochronie ojczystych granic. Ponadto Stowarzyszenie wspiera i inspiruje wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich. Zajmuje się organizowaniem poszukiwań wszelkich materiałów związanych z ochroną granicy oraz przechowywaniem i eksponowaniem ich w archiwach i izbach pamięci (mowa tutaj o  m.in. o dokumentach, zdjęciach, znakach graficznych).
Stowarzyszenie Weteranów Polskich jest organizacją posiadająca osobowość prawną. W skład jego władz wchodzi Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny. Kadencja trwa trzy lata. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, uchwalenie programu prac i budżetu oraz wysokości składek członkowskich na rok bieżący oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku upływu ich kadencji lub w razie przyjęcia wniosku o ich odwołanie. Natomiast do najważniejszych zadań Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia, ustalanie programu działania oraz zarządzanie jego majątkiem. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Mirosław Rubas. Po jego śmierci w maju 2010 roku, stanowisko to objął Waldemar Bocheński.
Działalność Stowarzyszenia Weteranów Formacji Granicznych spełnia niezwykle ważką rolę w krzewieniu wiedzy o tradycjach polskich formacji granicznych. Popularyzowanie tej wiedzy jest konieczne, gdyż ludzie którzy zajmowali się ochroną granic naszego kraju zasługują żeby pamiętać o ich trudzie i poświęceniu włożonym w obronę rubieży Rzeczypospolitej.

 

Życzenia
z okazji 5 Rocznicy utworzenia
Straży Granicznejżyczenia z okazji 5 Rocznicy utworzenia Straży Granicznej

 

opis

 


© 2011 Komenda Główna Straży Granicznej
Projekt graficzny: Katarzyna Sadło
webmaster: Zbigniew Malinowski
Wykonanie: Archiwum Straży Granicznej
Serwis informacyjny SG