KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
      AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
      02-514 WARSZAWA
      e-mail: boin.kg@strazgraniczna.pl

     www.strazgraniczna.pl

      ARCHIWUM STRAŻY GRANICZNEJ
      BIURO OCHRONY INFORMACJI
      UL. ŻOŁNIERSKA 4
      71-210 SZCZECIN
      e-mail: archiwum.sg@strazgraniczna.pl

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj423
mod_vvisit_counterWszystkich2686133

Aktualnie: gości 16, 
botów 9 połączonych
IP gościa: 10.160.129.103
 , 
Dzisiaj: Sty 18, 2018
Start SŁUŻBA Archiwum
Archiwum


Archiwum 1918-1939

Gromadzenie akt formacji granicznych z lat 1918-1939

Potwierdzeniem funkcjonowania wszelkiego rodzaju urzędów, instytucji oraz sił zbrojnych państwa są materiały dokumentujące ich działalność. Gromadzeniem akt wytworzonych w toku ich pracy, opracowaniem i udostępnianiem do badań naukowych zajmują się powołane do tego celu wyspecjalizowane instytucje, zwane archiwami. Świadomość potrzeby archiwizowania tego typu materiałów nie była obca ludziom odpowiedzialnym za odbudowę państwowości polskiej po okresie rozbiorów. Dzięki ich zaangażowaniu, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości podjęto skuteczne działania, którym ostatecznym celem było utworzenie archiwum wojskowego gromadzącego akta i inne archiwalia proweniencji wojskowej.
więcej
 
Archiwum 1945-1990
Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1956-1991
Podstawy działalności: powstanie, zadania i charakter, przekształcenia organizacyjno – prawne i personel.

Początki placówki archiwalnej służb ochrony granicy Polski wiążą się nierozerwalnie z powołaniem i pierwszymi latami działalności Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Proces ich kształtowania rozpoczął się kilka miesięcy po zakończeniu wojny, kiedy polskie siły zbrojne stanęły przed problemem zabezpieczenia granic. Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 0245/org. z 13 września 1945 roku utworzono Departament WOP i oddziały WOP w okręgach wojskowych, usytuowane w ramach resortu obrony narodowej. Po okresie organizacyjnym wiosną roku następnego, formacja (licząca ponad 20 000 żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej) przybrała w terenie kształt 12 oddziałów, 53 komend odcinków i 249 strażnic. W latach 1946-1948 nastąpiły zmiany zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i stanie etatowym, który został poważnie zredukowany. Zamiast oddziałów pojawiły się brygady, zamiast komend odcinków – bataliony, a Departament WOP przekształcono w Główny Inspektorat Ochrony Pogranicza (GIOP). Kolejne przekształcenia przyniósł koniec lat czterdziestych i pierwsza połowa pięćdziesiątych. Z dniem 1 stycznia 1949 roku Wojska Ochrony Pogranicza zostały podporządkowane resortowi spraw wewnętrznych. Utworzono dowództwo formacji ze sztabem, powołano do życia Oficerską Szkołę WOP, a po kilku latach – szkoły zawodowe (łączności, samochodową, specjalistów morskich).[1]
więcej
 
Archiwum od 1991
Archiwum Straży Granicznej od 1991 r.

I. Struktura organizacyjna i zadania.

Aktem normatywnym, który zapoczątkował funkcjonowanie Archiwum Straży Granicznej było zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1991 roku w sprawie rozwiązania jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza oraz utworzenia jednostek organizacyjnych Straży Granicznej[1]. Na mocy tego zarządzenia działające dotychczas Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zostało przekształcone w Archiwum Straży Granicznej w Kętrzynie. Podstawę prawną funkcjonowania Archiwum stanowiła ustawa z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zarządzenie nr 107 Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 listopada 1991 roku w sprawie organizacji archiwów i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych[2]. Na czele Archiwum stanął mjr dr Jerzy Prochwicz, dotychczasowy kierownik Archiwum WOP w Kętrzynie (od 14.04.1990 r.). Obsługę logistyczną zapewniał placówce Warmińsko – Mazurski Oddział SG.
Więcej…
 


© 2011 Komenda Główna Straży Granicznej
Projekt graficzny: Katarzyna Sadło
webmaster: Zbigniew Malinowski
Wykonanie: Archiwum Straży Granicznej
Serwis informacyjny SG