Jan Marcin Perenc
kpt./mjr Jan Marcin Perenc pseudonim „Profesor", „Ożóg" (ur. 9 VII 1896 w Rudołowicach, zm. 3 VII 1971). Żołnierz 9. pułku piechoty armii austro-węgierskiej (1915-1918); żołnierz Wojska Polskiego (od 1918), dowódca plutonu 9. pułku piechoty, 14. pułku piechoty, uczestnik walk z Ukraińcami; żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca kompanii, adiutant 10. pułku piechoty (1920-1924); oficer sztabowy 26. Dywizji Piechoty (1925); dowódca kompanii 10. pułku piechoty (1925-1927); oficer ds. materiałowych kwatermistrzostwa 80. pułku piechoty (od 1927); kwatermistrz Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Budsław" (1930-1932); dowódca kompanii Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Łużki" (1932-1934); oficer oświatowy 60. pułku piechoty Wlkp.; referent ds. gospodarczych Samodzielnego Referatu „Niemcy" Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (do 1939); ewakuowany do Rumunii (IX 1939), powrócił do Warszawy (XI 1939); kierownik Referatu Służby Informacji, Ochrony i Wywiadu OOB; szef wywiadu Obszaru IV Związku Walki Zbrojnej Kraków (od 1940); uczestnik akcji „N" w Warszawie (od 1942); po wojnie zamieszkał we Wrocławiu; aresztowany przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie (22 I 1949), więziony w Krakowie, przewieziony do więzienia mokotowskiego w Warszawie (VII 1949); Sąd Najwyższy w Warszawie umorzył sprawę (21 IV 1953), zwolniony z więzienia (1953). Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, 1572/4305, k. 321; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, 01251/356; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, 1403/4; T. Dubicki, Obsada personalna Oddziału II Sztabu Głównego WP... [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy..., t. I, s. 55; K. Komorowski, Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, Warszawa 1996, s. 106; Akcja dywersyjna „N". Dokumenty i materiały z archiwum Tadeusza Żenczykowskiego, wstęp i opracowanie G. Mazur, Wrocław 2000, s. 7.
Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 346 – 347.
 
© 2011 Komenda Główna Straży Granicznej
Projekt graficzny: Katarzyna Sadło
webmaster: Zbigniew Malinowski
Wykonanie: Archiwum Straży Granicznej
Serwis informacyjny SG