Zdjęcia kadry
 
  ppor. Edmund Andruchowicz mjr Emanuel Broszkiewicz mjr Karol
Baczyński
 
ppor. Edmund Andruchowicz mjr Emanuel Broszkiewicz mjr Karol Baczyński
  opis opis opis  

por. Piotr Borysiewicz ppor. Antoni
Bugaj
ppor. Juliusz
Czopko
ppor. Julian
Drewnikowski
mjr Władysław
Dąbrowski
por. Piotr Borysiewicz ppor. Antoni Bugaj ppor. Juliusz Czopko ppor. Julian Drewnikowski mjr Władysław Dąbrowski
opis opis opis opis opis

kpt. Franciszek Ksawery Jasiński mjr Stanisław
Krajewski
por. Karol
Klingorberg
por. Józef
Lisewski
por. Kazimierz Lamecki
kpt. Franciszek Ksawery Jasiński mjr Stanisław Krajewski por. Karol Klingorberg por. Józef Lisewski por. Kazimierz Lamecki
opis opis opis opis opis

ppłk Czesław
Łabuć
por. Zygmunt
Meyer
kpt. Leon Moszczeński mjr Stanisław Majewski por. Tadeusz Ostrowski
ppłk Czesław Łabuć por. Zygmunt Meyer kpt. Leon Moszczeński mjr Stanisław Majewski por. Tadeusz Ostrowski
opis opis opis opis opis

por. Władysław Orzeszko mjr Zygmunt Parfanowicz por. Stanisław Podraza por. Władysław Pollak kpt. Franciszek Prokop
por. Władysław Orzeszko mjr Zygmunt Parfanowicz por. Stanisław Podraza por. Władysław Pollak kpt. Franciszek Prokop
opis opis opis opis opis

ppor. Józef
Sarwa
rtm. Zygmunt Sosnowski por. Julian Szymański ppor. Joachim Tkaczyk mjr Henryk Więckowski
ppor. Józef Sarwa rtm. Zygmunt Sosnowski por. Julian Szymański ppor. Joachim Tkaczyk mjr Henryk Więckowski
opis opis opis opis opis

mjr Jan
Zięba
por. Franciszek Żmuda-Baliński kpt. Witold Szczepiński por. Wacław Smakosz por. Edward Reguła
mjr Jan Zięba por. Franciszek Żmuda-Baliński kpt. Witold Szczepiński por. Wacław Smakosz por. Edward Reguła
opis opis opis opis opis

por. Kazimierz Rakowski chor. Stanisław Midas ppłk Kazimierz Młyński ppor. Stanisław Kurnik ppor. Aleksander Chmura
por. Kazimierz Rakowski chor. Stanisław Midas ppłk Kazimierz Młyński ppor. Stanisław Kurnik ppor. Aleksander Chmura
opis opis opis opis opis

rtm. Stanisław
Krogulski
por. Antoni
Boski

1_pic_1-w-234
por. Antoni Boski

opis opis

st. str. Ignacy Gralak strażnik Władysław Przybylski
72_1312_01 72_1312_02 72_1312_03 72_1312_04 72_1312_05
opis opis opis opis opis
 
strażnik Władysław Przybylski strażnik Kazimierz Przybył st. przod. Michał Bartczak
72_1312_06 72_1312_07 72_1312_08 72_1312_09 72_1312_10
opis opis opis opis opis
   
1_zolnierz_kop 2_zolnierz_kop 3_zolnierz_kop 4_zolnierz_kop 5_zolnierz_kop
opis opis opis opis opis
 
6_kpr_kop 7_podoficer_kop 8_kpr_kop 9_zolnierz_kop 10_zolnierz_kop
opis opis opis opis opis
 
11_zolnierz_kop 12_zolnierz_kop 13_strzelec_stefan_nowak 1_zolnierz_kop
opis opis opis opis

2_straznik_celny_ignacy_gralak 3_straznik_celny 4_straznik_graniczny 5_straznik_graniczny 6_st__przodownik_kasperkowiak
opis opis opis opis opis
 
7_kapitan_badowski 8_straznik_graniczny 9_sierzant_leon_kozak 10_podoficer_kop 11_straznik_graniczny
opis opis opis opis opis
 
12_straznik_graniczny_wiktor_kawecki 13_podoficer_kop 14_zolnierz_kop 15_podoficer_kop 16_zolnierz_kop
opis opis opis opis opis
 
17_st__straznik_ignacy_polak 18_zolnierz_kop 19_straznik_graniczny 20_nadkomisarz_edward_okulski_ 21_straznik_andrzej_ptak
opis opis opis opis opis
 
st. strz. Bronisław Szczęsny kpr. Dawid
Gródek
strz. Tadeusz
 Rogal
strz. Czesław Krzemiński strz. Józef
 Makówka
1 (1) 2 (1) 3 (1) 4 (1) 5 (1)
opis opis opis opis opis
 6 7 (1) 8 (1) 9 (1) 10 (1)
opis opis opis opis opis
 11 (1) 12 (1) 13 (1) 14 (1) 15 (1)
opis opis opis opis opis
 16 (1) 17 (1) 18 (1) 19 (1) 20 (1)
opis opis opis opis opis
 21 (1) 22 (1) 23 (1) 24 (1) 25 (1)
opis opis opis opis opis
 26 (1) 27 (1) 28 (1) 29 (1) 30 (1)
opis opis opis opis opis
 31 (1) 32 (1) 33 (1) 34 (1) 35 (1)
opis opis opis opis opis
 36 (1) 37 (1) 38 (1) 39 (1) 40 (1)
opis opis opis opis opis

1_zolnierze_kop 2_pamiatka_sluzby_w_wojsku 3_strzelec_kop
opis opis opis
 
1_zolnierz_kop 2_zolnierz_kop 3_zolnierz_kop
opis opis opis


1_straznicy_graniczni 2_straznicy_graniczni

opis opis

Strażnicy Graniczni z Inspektoratu Granicznego Jasło

1_straznicy_graniczni_jaslo 2_straznicy_graniczny_jaslo 3_straznicy_graniczni_jaslo
opis opis opis
 
4_straznik_graniczny_jaslo
opis
 
Strażnicy Graniczni Inspektoratu Granicznego Królewska Huta
1_inspektor_strazy_granicznej_khuta 2_straznicy_graniczni_khuta 3_straznicy_graniczni_khuta
opis opis opis
 
4_straznicy_graniczni_khuta 5_straznicy_graniczni_khuta 7_strznicy_graniczni_khuta
opis opis opis
 
7_strznicy_graniczni_khuta 8_straznicy_graniczni_khuta 9_straznicy_graniczni_khuta
opis opis opis
 
10_straznicy_graniczni_khuta
opis

1_straznik_celny 2_straznik_celny 3_straznik_celny 4_straznik_celny
opis opis opis opis

1_straznicy_celni_16 2_oficerowie_strazy_celnej_16
opis opis

1_ulan_korpusu_ochrony_pogranicza 2_zolnierze_batalionow_celnych 1_zolnierze_kop_1
opis opis opis
 
1_pic_1-w-678 2_pic_1-w-326 2_zolnierze_kop_1
opis
opis opis
 
3_zolnierze_kop_1 4_zolnierze_kop_1 5_zolnierze_kop_1
opis opis opis

1_straznicy_celni 2_straznicy_celni 3_straznicy_celni
opis opis opis
 
4_straznik_celny 1 (1) 2 (1)
opis opis opis
 
3 (1) 25(1) 1_straznicy_celni
opis opis opis
 
2_straznicy_celni 3_straznicy_celni 4_zolnierze_kop
opis opis opis
 
5_zolnierze_kop 6_zolnierze_kop 7_zolnierze_kop
opis opis opis
 
8_zolnierze_kop 9_zolnierze_kop 10_straznicy_graniczni
opis opis opis
 
11_straznicy_graniczni 1_straznicy_graniczni 2_aspirant_sg
opis opis opis
 
12_straznicy_graniczni 4_straznicy_graniczni 8_straznicy_graniczni
opis opis opis
 
9_funkconariusze_strazy_granicznej 7_straznicy_graniczni 5_straznicy_graniczni
opis opis opis
5_funkcjonariusze_strazy_granicznej 6_straznicy_graniczni 3_oficerowie_sg
opis opis opis

podczas_inspekcji 26(1) 6_straznicy_graniczni
opis opis opis
 
10_straznicy_granicznej 11_straznicy_graniczni 12_straznicy_graniczni
opis opis opis
 
4 (1) 5 (1) 6 (1)
opis opis opis
 

7 (1) 8 (1) 9 (1)
opis opis opis
 

10 (1) 6_zolnierze_kop_1 7_ulani_kop_1
opis opis opis
 
11 (1) 12 (1) 8_zolnierze_kop_1
opis opis opis
 


9_zolnierze_kop_1 10_oficer_kop_1 11_zolnierze_kop_1
opis opis opis
 
12_zolnierze_kop_1 13_zolnierze_kop_1 14_zolnierze_kop_1
opis opis opis
 
15_zolnierze_kop_1 16_zolnierze_kop_1 17_zolnierze_kop_1
opis opis opis
 
13 (1) 14 (1) 15 (1)
opis opis opis
 

16 (1) 17 (1) 18 (1)
opis opis opis
 

18 (1) 19 (1) 20 (1)
opis opis opis

2_pic_1-a-1379 3_pic_1-g-6422 3_straznicy_graniczni_16
opis opis opis
 
4_oficer_strazy_granicznej_16 5_straznicy_graniczni_16 6_straznicy_graniczni_16
opis opis opis
 
7_zolnierz_kop_16 8_oficer_strazy_granicznej_16 9_przodownik_strazy_granicznej_16
opis opis opis
 
10_straznicy_graniczni_16
11_straznicy_graniczni_16 12_zolnierz_kop_16
opis opis opis

12_straznicy_graniczni 13_straznicy_graniczni 14_straznicy_graniczni
opis opis opis
 
15_straznicy_graniczni 16_straznicy_graniczni 17_straznicy_graniczni
opis opis opis
 
18_strzelcy_graniczni 19_straznicy_graniczni 20_straznicy_graniczni
opis opis opis
 
21_straznicy_graniczni 22_straznicy_graniczni 23_straznicy_graniczni
opis opis opis
 
24_straznicy_graniczni 25_straznicy_graniczni 26_straznicy_graniczni
opis opis opis
 
27_zolnierze_kop 28_zolnierze_kop 29_podoficerowie_kop
opis opis opis
 
30_oficerowie_i_podoficerowie_kop 31_oficerowie_i_podoficerowie_kop 32_zolnierze_kop
opis opis opis
 
33_zolnierze_kop 34_zolnierze_kop 35_zolnierze_kop
opis opis opis
 
36_oficerowie_kop 37_zolnierze_kop 38_zolnierze_kop
opis opis opis
 
72_1312_11 72_1312_12 72_1312_13
opis opis opis
   
1_zolnierze_kop
opis
 
2_zolnierze_kop 3_kapral_kop 4_zolnierz_kop_z
opis opis opis
 
1_zolnierze_kop_2 2_zolnierze_kop_2 3_podoficerowie_kop_2
opis opis opis
 
4_zolnierze_kop_2 5_zolnierze_kop_2 6_zolnierze_kop_2
opis opis opis
 
7_zolnierz_kop_2 8_zolnierze_kop_2 9_zolnierze_kop_2
opis opis opis
 
10_zolnierze_kop_2 11_zolnierze_kop_2 12_zolnierz_kop_2
opis opis opis
  
5_kapral_kop 6_podoficer_kop 13_kapral_kop_2
opis opis opis
 
7_zolnierze_kop 14_zolnierze_kop_2 15_st_strz_kop_2
opis opis opis
 
16_podoficerowie_kop_2 17_zolnierze_kop_2 18_zolnierze_kop_2
opis opis opis

8_zolnierz_kop 19_zolnierze_kop_2 13_zolnierz_kop_16
opis opis opis
 
21 (1) 9_zolnierze_kop 10_zolnierze_kop
opis opis opis

22 (1) 23 (1) 24 (1)
opis opis opis

72_1312_14 11_zolnierze_kop
opis opis
 
1_zolnierz_kop_3 2_zolnierz_kop_3 3_zolnierz_kop_3
opis opis opis
 
4_zolnierz_kop_3 5_zolnierz_kop_3 3_pic_1-w-1760-1
opis opis  opis
 
12_oficerowie_kop 13_oficerowie_kop 14_zolnierz_kop
opis opis opis

 
© 2011 Komenda Główna Straży Granicznej
Projekt graficzny: Katarzyna Sadło
webmaster: Zbigniew Malinowski
Wykonanie: Archiwum Straży Granicznej
Serwis informacyjny SG