Aleksander Pietraszak
  

Aleksander PietraszakPietraszak Aleksander urodził się 02.05 1902 r. w Chodzieży na terenie Wielkopolski. Wraz ze starszymi braćmi, Kazimierzem i Janem, brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (1918 – 1919). W 1922 r. rozpoczął służbę wojskową, a od lutego1926 r. służył  w 2 Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Berezne”, m. in. w kompaniach: trzeciej (do listopada 1926 r.), czwartej (do lipca 1927 r.), szkolnej (do sierpnia 1928 r.), kombinowanej (do sierpnia 1929 r.). W marcu 1933 r. rozpoczął Kurs Nauki Obywatelskiej, który ukończył w kwietniu 1934 r. (z wynikiem dobrym). W styczniu 1934 r. został  wytypowany na kurs doskonalący podoficerów piechoty w Centralnej Szkole Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza  w Osowcu. Dnia 19 lutego 1934 r. mianowano go dowódcą  strażnicy KOP „Demanka”. W listopadzie tego roku uzyskał prawo  do noszenia odznaki strzeleckiej III klasy (nr legitymacji 5710) i został zaliczony do grupy I – szej podoficerów zawodowych  liniowych. Brał udział w zawodach strzeleckich o mistrzostwo strażnic (we wrześniu 1934 r. dowodzona przez niego strażnica zajęła III miejsce).  W marcu 1935 r. otrzymał srebrną odznakę strzelecką II klasy za uzyskanie 87 punktów w zawodach strzeleckich. Służbę w KOP rozpoczął w stopniu kaprala, a ukończył w stopniu plutonowego. Z dniem 25 sierpnia 1935 r. otrzymał przydział służbowy do 61 pułku piechoty w Bydgoszczy. Brał udział w wojnie obronnej  Polski we wrześniu 1939 r., a następnie przez Jugosławię i Francję przedostał się do Wielkiej Brytanii. Na terenie Glasgow w Szkocji pracował w służbie pomocniczej jednego z Dywizjonów Polskich. Po zakończeniu II wojny światowej  został zdemobilizowany  (w stopniu starszego sierżanta), a w 1946 r. powrócił do Polski. Przez wiele lat był zatrudniony w Kujawskich Zakładach Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim na etacie księgowego. Zmarł w 1988 r., został pochowany w Bydgoszczy.

Legitymacja osobista Legitymacja osobista Legitymacja osobista
Legitymacja osobista
Legitymacja osobista
Legitymacja osobista
Legitymacja osobista
Legitymacja osobista
Legitymacja osobista

opis

 


Rozkaz dzienny nr 31 z dnia 20.05.1933 r. Rozkaz dzienny nr 49 z dnia 17.08.1935 r. Życiorys Aleksandra Pietraszaka
opis opis opis
 

Żołnierze formacji granicznej Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza Fotografia rodzinna
opis opis opis
 
Fotografia rodzinna Aleksander Pietraszak Zdjęcie pamiątkowe Zdjęcie pamiątkowe Fotografia rodzinna
opis opis opis opis opis
 


 
© 2011 Komenda Główna Straży Granicznej
Projekt graficzny: Katarzyna Sadło
webmaster: Zbigniew Malinowski
Wykonanie: Archiwum Straży Granicznej
Serwis informacyjny SG